Sieradz Szpital

Strefa Pracowników
Strefa Konsultantów
Sieradzkie Centrum Telemedycyny i Diagnostyki Obrazowej, Sieradz
Przedmiotem projektu jest wdrożenie rozwiązań telemedycznych w SPZOZ w Sieradzu wraz z ucyfrowieniem diagnostyki obrazowej. Realizacja Projektu przyczyni się do usprzętowienia oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu, jak również do podniesienia jakości i usług medycznych świadczonych przez jednostkę.